douche bag 1

“Douche bag” er en engelsk slangterm som ofte brukes nedsettende for å beskrive en person som oppfører seg på en arrogant, irriterende, eller respektløs måte. …