τσάντα 1

Ο όρος “τσάντα” αναφέρεται συνήθως σε ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να μεταφέρουμε διάφορα αντικείμενα, όπως βιβλία, ρούχα, κλειδιά και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Οι τσάντες …